Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán dưới đây trước khi giao hàng.

1. Thanh toán tiền mặt

2. Thanh toán chuyển khoản

  • Thanh toán tài khoản (khi không lấy hoá đơn VAT)

 

  • Thanh toán qua tài khoản công ty (khi lấy hoá đơn VAT)