Tem nhãn công nghiệp

Giấy in tem PVC 80x40mm
Giá: 310.000 VNĐ
Tem decal PVC 100x80mm
Giá: 185.000 VNĐ
Tem decal PVC 100x90mm
Giá: 180.000 VNĐ
Tem decal PVC 100x100mm
Giá: 180.000 VNĐ